اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 4191

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع‎عمومی فوق‎العاده و مجمع‎عمومی عادی بطور فوق‎العاده و صورت جلسه هیأت‎مدیره مورخ 20/12/87 تغییرات زیر به عمل آمده است. 1- ماده 14 اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید. ماده 14 اساسنامه هیأت‎مدیره شرکت مرکب از 5 نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق‎العاده از بین شرکاء یا خارج انتخاب می‎شوند. 2- آقایان علی صدقی و شاپور نجاتی و بهلول اکبریان نمین و غلام‎رضا اشتری‎جله‎کران و حسین رستم‎زاده به سمت عضو هیأت‎مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. آقای علی صدقی به سمت رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل و آقایان شاپور نجاتی و بهلول اکبریان‎نمین و غلامرضا اشتری‎جله‎کران و حسین رستم‎زاده به سمت عضو هیأت‎مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات قراردادها عقوداسلامی با امضاء آقای علی صدقی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. ثبت شرکتهای ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی