اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 132776

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/85 شرکت مذکور منحل اعلام و آقای سیداحمد شریعت مغانی بسمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ ولیعصر خ توانیر پ 4 ط همکف می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی