اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/05/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: شهرستان الیگودرز خیابان هلال احمر کوچه معارف

تاریخ تاسیس: 1385/05/05

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه ای از اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق الذکر در تاریخ 5/5/85 تحت شماره 1049 دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا در تاریخ 5/5/85 ذیل ثبت مربوطه تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - نام و نوع شرکت: شرکت خدماتی پاک نگار الیگودرز ( سهامی خاص) 2 - موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای خدماتی اعم از فضای سبز، نظافت، آشپزخانه، تامین نیروی انسانی موقت و کلیه کارهای امور خدماتی که با موضوع شرکت مرتباط باشد. 3 - مرکز اصلی شرکت: شهرستان الیگودرز- خیابان هلال احمر- کوچه معارف- پلاک 9 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی است که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن طبق گواهی شماره 35/27340/74 - 3/3/85 بانک شعبه ولیعصر(عج) الیگودرز نقداً پرداخت و مابقی سرمایه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است. 6 - اسامی سهامداران و میزان سهام آنها: آقایان بیژن جعفروند به شناسنامه شماره 8 صادره از الیگودرز دارنده چهل سهم، غلامعباس جعفروند بشناسنامه شماره 95 صادره از الیگودرز دارنده سی وشش سهم فرشید جمشیدی به شناسنامه شماره 266 صادره از الیگودرز دارنده بیست سهم و حمید امان اللهی به شناسنامه شماره 1016 صادره از الیگودرز دارنده چهار سهم می باشند. 7 - مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقایان بیژن جعفروند ( به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره) و غلامعباس جعفروند به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند که کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا آقای بیژن جعفروند (رییس هییت مدیره و مدیر عامل ) با مهر شرکت معتبر است. 8 - بازرسان شرکت: آقایان حمید امان اللهی و فرشید جمشیدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 9 - روزنامه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی