اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2378

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/06/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/06/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/06/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 7/6/87 تحت شماره 2378 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: کلیه امور پیمانکاری و انبوه سازی ـ اجرای شبکه فاضلاب شهری و کانال هدایت آب و فاضلاب ـ تصفیه فاضلاب شهری ـ احداث و بهره برداری از مجتمعات بهداشتی ـ درمانی و آپارتمانها و واحدهای مسکونی ـ اجرا طرحهای آماده سازی ـ جدید ـ اجرای سیل بندی خارج از شهر تعمیر و نگهداری از تاسیسات سرد و گرم ـ ادارات ـ بیمارستانها ـ سازمانها و اماکن عام المنفعه ـ اجرای سقف تیرچه بلوک ـ اسکلت فلزی و بتونی ـ واگذاری و اخذ نمایندگی شرکتها و موسسات بهره برداری از کارگاههای تولیدی و مصالح ساختمانی ـ داربست فلزی ـ برق کشی و لوله کشی گاز منازل و مجتمعات صنعتی ـ تانکرسازی ـ سوله سازی ـ نقاشی ـ جدول کشی میادین ـ مشارع و معابر ـ رنگ آمیزی جدول ـ تامین نیروی انسانی ماهر ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: ورامین ـ بلوار شهید باهنر ـ بعد از خیابان کرمانی ـ جنب نان فانتزی ـ پارسی طبقه دوم. 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال. 4 ـ مدیران و صاحبان امضا شرکت: قاسم احمدی خاوه بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و محسن اسمعیلی بسمت رییس هییت مدیره و میثم امینی بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا دو امضا از 3 امضا اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی