اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320307557

تاریخ ثبت: 1389/05/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/05/10

کد پستی: 1647738348

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران نارمک دردرشت خ 54 غربی پ 6 واحد 7

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/05/10:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/05/12:

شرکت فوق در تاریخ 10/5/1389 تحت شماره 381958 و شناسه ملی 103203XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/5/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: بسته بندی میوه و سبزی خشک و مواد غذایی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه میوه جات و سبزیجات خشک اخذ وام و تسهیلات از بانکهای داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خال از کشور. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران نارمک دردرشت خ 54 غربی پ 6 واحد 7 کدپستی 164773XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مسعود کیا به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم سمیرا وکیل زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای صمدخانی مقانکی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای مجتبی کیا به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای صمد خانی مقانکی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی