اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 226

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 2/7/1386 و نامه تاییدیه به شماره 1365/42 ـ 2/7/1386 اداره تعاون شهرستان دوگنبدان در شرکت فوق تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. الف) آقای مهرشاد داوری اعتماد 2 ـ وحید یوسفی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. ب) خانم ویدا یوسفی به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال انتخاب شدند. سرپرست ثبت دوگنبدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی