اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10980124511

تاریخ ثبت: 1389/12/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/12/12

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/12:

خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت تولیدی سرآمد بتن ارس ( با مسیولیت محدود) که در تاریخ 12/12/89 تحت شماره 478 و شناسه ملی 109801XXXX1 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره ثبت و از لحاظ امضا ذیل دفتر تکمیل گردیده است، جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: تولید و فروش بتن آماده و قطعات پیش ساخته بتنی و مشارکت در ساخت و اجرای پروژه های ساختمانی عمرانی. 2 مرکز اصلی شرکت: جلفا خیابان سپاه ساختمان ارس واحد 7 کدپستی 16861 54416/3 سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال می باشد که در اختیار مدیر عامل می باشد کلاً نقدی می باشد. 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت شرکت به مدت نامحدود می باشد. 5 مدیران شرکت: آقای اصغر احمدزاده به شماره ملی 711767XXXX و کدپستی 14397 41446 به عنوان رییس هییت مدیره و با حفظ سمت به عنوان مدیر عامل شرکت و آقای حسین احمدزاده به شماره ملی 443498XXXX و کدپستی 875111XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و اوراق تعهدآور و بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و کلیه نامه های اداری و اوراق عادی با امضای منفرد آقای اصغر احمدزاده ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهندبود. 7 بازرسان شرکت: شرکت بازرس و شعبه ندارد. 8 روزنامه کثیرالانتشار فجر آذربایجان برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جلفا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی