اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/06/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/06/21

آدرس: بجنورد میدان شهید فهمیده کوچه پردیس

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/06/21:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/06/22:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 21/6/86 تحت شماره 2682 در این اداره به ثبت رسیده است و در تاریخ 21/6/86 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردید و برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار نسیم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب، بندها، سدها، ساختمان نیروگاه آب، سازه های هیدرولیکی، تونلهای آب، مخازن آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، تسطیح و آماده سازی اراضی کشاورزی، سازه های دریایی، ساحل سازی، احداث حوضچه ها و استخر های پرورش و تکثیر آبزیان و نظایر آن پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و اعطای نمایندگی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی 2 - موسسین شرکت: محمدرضا میر شکار، صغری شاکری، مجتبی رستم زاده 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - مرکز اصلی شرکت: بجنورد، میدان شهید فهمیده، کوچه پردیس، پلاک 882 5 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی بانام که مبلغ فوق طی گواهی شماره 3733 مورخ 14/6/86 پست بانک شعبه مرکزی بجنورد تماماً نقداً پرداخت گردیده است. 6 - اولین مدیران شرکت: محمدرضا میرشکار، مجتبی رستم زاده، صغری شاکری به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که صغری شاکری به سمت رییس هییت مدیره و مجتبی رستم زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدرضا میرشکار به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد محمدرضا میرشکار ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر است. 8 - حدود اختیارات مدیر عامل طبق اساسنامه و قانون تجارت می باشد. 9 - بازرس اصلی و علی البدل: نادر محمدپور به سمت بازرس اصلی و سهراب عبدالهی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 10 - محل شعب فعلی شرکت: ندارد رییس ثبت اسناد و املاک بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی