اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 19443

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/06/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: حرفه سازان فارس با مسیولیت محدود به شماره ثبت 19443 واحد ثبتی شیراز به نشانی استان تهران تهران شهرک غرب شهرک قدس بلوار پونک باختری شهید دادمان خیابان میلاد میلاد 2

تاریخ تاسیس: 1384/06/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/06/22:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/04/20:

به موجب نامه شماره 7240 مورخ 13/3/1386 و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/3/1386 مرکز اصلی شرکت حرفه سازان فارس با مسیولیت محدود به شماره ثبت 19443 واحد ثبتی شیراز به نشانی استان تهران تهران شهرک غرب (شهرک قدس) بلوار پونک باختری (شهید دادمان) خیابان میلاد، میلاد 2 پلاک 14 طبقه دوم جنوبی انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 254894 به ثبت رسیده و در تاریخ 22/6/1384 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 22/6/84 تحت شماره 254894 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: اجرای پروژه های پایپینگ لوله کشی صنعتی اجرای پروژه های پایپینگ مربوط به پروژه های پتروشیمی و سایر خدمات نصب دستگاههای مکانیکی و برقی صنعتی ابزار دقیق جوشکاری برق جوشکاری آرگن تیتانیوم و آلومینیوم و کلیه امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات مربوطه. 2 مرکز اصلی شرکت: تهران م هفت تیر خ قایم مقام ک ماگنولیا پ 20/3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال. 4 مدیران شرکت: آقای مهرزاد خاقانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای سید احمد جوکار به سمت عضو و رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی