اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 253673

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/06/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/06/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/06/07:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 7/6/84 تحت شماره 253673 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: ابنیه بتنی فلزی راهسازی تاسیسات مکانیکی و برقی مرمت و بازسازی اماکن جدول گذاری ایجاد و نگهداری فضای سبز شرکت در مناقصات ومزایدات اخذ وام و اعتبار از بانکها اخذ و اعطای نمایندگی و انجام کلیه اموریکه بنحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران بازارآهن شادآباد مجتمع 17 شهریور ط 1 ش 130 آدرس شعبه کرج مهرشهر بلوارارم خ 106 قطعه 2247 شمالی ط 1 . 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال. 4 ـ مدیران شرکت: آقای امیر فرهمند به سمت مدیرعامل و آقای سعید عبدالحمید رضوانیان اصل به رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی