اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10980115862

تاریخ ثبت: 1389/12/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/12/07

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/13:

نظر به ماده 8 آیین نامه ثبت موسسات غیرتجاری موسسه فوق در تاریخ 7/12/89 تحت شماره 142 و شناسه ملی 109801XXXX2 به ثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه آن به جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 نام موسسه: دفتر مشاوره حقوقی و وکالت مجید مظهری 2 موضوع موسسه: ارایه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت 3 مرکز اصلی موسسه: ملایر ابتدای خیابان قایم مقامی طبقه فوقانی پاساژ قایم 4 موسس: مجید مظهری 5 تاریخ موسسه: از تاریخ ثبت به مدت دو سال 6 تابعیت موسسه: ایرانی 7 مدیر و دارنده ی حق امضا: آقای مجید مظهری به سمت مدیر موسسه تعیین و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا و مهر مدیر موسسه معتبر می باشد. 8 دارایی موسسه: مبلغ پانصد هزار ریال نقد می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک ملایر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی