اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1704

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ 22/2/84 و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 24/2/84 و هیئت مدیره مورخ 25/2/84 که با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1- تعداد اعضای شرکت از 9 نفر به 11 نفر افزایش یافته و مبلغ سرمایه شرکت نیز از 10،800،000 ریال به 13،200،000 ریال افزایش یافت. 2- کلیه اعضای هیئت مدیره از سمت خویش استعفا دادند و آقایان فرامرز ایزدخواه- سید سجاد حسینی، خلیلی مقصودی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم زینب ایزدخواه به عنوان عضو علی‎البدل هیئت مدیره انتخاب شدند و آقای فرامرز ایزدخواه به سمت رئیس و خلیل مقصودی به سمت نایب رئیس و آقای سید سجاد حسینی به سمت منشی و آقای علی افکاری به سمت مدیرعامل تعاونی انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک- سفته- برات و اوراق بهادار با امضای فرامز ایزدخواه به عنوان رئیس به اتفاق علی افکاری مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامهها با امضای فرامرز ایزدخواه به عنوان رئیس و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت و اسناد و املاک نوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی