اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 14003492314

تاریخ ثبت: 1392/03/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 7713853699

آدرس: رفسنجان خ شهید انصاری

تاریخ تاسیس: 1392/03/22

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/16:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پیمانکاری فراز پیشه کویر رفسنجان سهامی خاص شناسه ملی 140034XXXX4 که در تاریخ 4/4/92 شماره ثبت 2953 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 9/4/92 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: کلیه امور ساختمانی از قبیل ساخت ساختمانهای چوبی، سنگی، فلزی، بتنی، آجری، گودبرداری و خاک برداری، امور تاسیساتی مرتبط با (آب، برق، گاز، مخابرات) تاسیسات و تجهیزات ساختمانی، امور فضای سبز و پیاده روها، پخت و پز و طبخ غذا و امور سلف سرویس، امور خدماتی، تنظیف اماکن، خدمات شهری، امور کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت) دامپروری، پرورش طیور، عملیات راهسازی و راهداری شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح 2 مرکز اصلی شرکت: رفسنجان خ شهید انصاری کدپستی 771385XXXX 3 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ 350 هزار ریال آن طی گواهی شماره 679755 مورخه 22/3/92 بانک صادرات شعبه بعثت رفسنجان پرداخت و بقیه در تعهد شرکت می باشد. 4 اولین مدیران شرکت: آقایان مرتضی امینی مقدم به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره، روح الله امینی مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره و مصطفی امینی مقدم به سمت عضو هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شده اند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و بروات به امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه است. 7 بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید خدادادی به سمت بازرس اصلی شرکت بمدت یک سال انتخاب شده است. ش 602200XXXX110889XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت رفسنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی