اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/02/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/02/14

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/02/15:

شرکت فوق در تاریخ 14/2/1384 تحت شماره 32 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: خدماتی، فعالیت در خدمات عمرانی از قبیل ساختمان سازی، راه سازی، پلسازی، ساخت ابنیه بتونی و فلزی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبار از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و کلیه موسسات مالی و اعتباری 2 - مرکز اصلی شرکت: سلمانشهر، خیابان مسجد جامع، پاساژ مسجد جامع 3 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال می باشد و نقدیست 4 - مدیران شرکت: باستناد صورتجلسه مجمع عمومی موسس مورخ 20/1/84 آقایان شهرام بایوج دانیالی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و اسماعیل دولتی سیبنی به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها عقود اسلامی با امضا منفرد رییس هییت مدیره و مدیر عامل (شهرام بایوج دانیالی) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سرپرست ثبت اسناد عباس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی