اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/04/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/04/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/04/11:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه شرکت مذکور که در تاریخ 11/4/86 تحت شماره 6754 در این دایره بثبت رسیده است جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: دایرکردن رستوران و دایر کردن آشپزخانه سیار و پیمانکاری شرکت و مضاربه و مناقصه های مربوط و کلاً در رابطه با رستوران و شرکت در کلیه امورات شرکت و بقیه طبق اساسنامه 2 مرکز اصلی شرکت: اردبیل: خیابان نایبی، طبقه فوقانی هتل شیخ صفی رستوران الماس تلفن: 2260746 3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال بصورت نقدی می باشد. 4 مدیران شرکت: آقای یونس روحی عیسی لو به سمت مدیر عامل و آقای بهمن آقازاده عموقین به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل: چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکت های ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی