اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10190015583

تاریخ ثبت: 1389/06/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/06/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/06/29:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 29/6/1389 تحت شماره 19948 و شناسه ملی 101900XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 29/6/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات عمومی از قبیل تامین نیروی انسانی، تامین کادر تخصصی، تعمیر و نگهداری در مکانهای عمومی، دولتی و خصوصی با اشخاص حقیقی و حقوقی، داخل و خارج از کشور، خدمات نظافتی و بهداشتی، نگهداری فضای سبز، تهیه و طبخ غذای موسسات، ترخیص کالا از گمرکات، واردات و صادرات اقلام مجاز و اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای سراسر کشور.. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر کرج فردیس مارلیک خیابان دکتر حسابی ساختمان آریا واحد 26 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم مژگان عباس آبادی عربی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای بهمن مینایی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 خانم مژگان عباس آبادی عربی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا خانم مژگان عباس آبادی عربی و آقای بهمن مینایی هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی