اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 524166

شناسه ملی: 14007474775

تاریخ ثبت: 1396/12/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1756613654

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، سه راه تختی ، بزرگراه بسیج مستضعفین ، بزرگراه هجرت شهرک فجر ، پلاک 2 ، بلوک 20 ورودی 2 ، طبقه همکف و

تاریخ تاسیس: 1396/12/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/12/19:

200,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، سه راه تختی ، بزرگراه بسیج مستضعفین ، بزرگراه هجرت شهرک فجر ، پلاک 2 ، بلوک 20 ورودی 2 ، طبقه همکف و کدپستی 175661XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 971123XXXX47559 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله پونک جنوبی-بلوار عدل-خیابان شهید میرزابابایی-پلاک 72 -طبقه اول-واحد 2 کدپستی 147677XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 970423XXXX17469 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ فرشته ـ کوچه بابک ـ خیابان شهید ابوالفضل آقابزرگی ـ پلاک 10 ـ طبقه سوم ـ واحد غربی کدپستی 196594XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 970216XXXX26805 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/19:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود سلامت حکیم زیست سید درتاریخ 19/12/1396 به شماره ثبت 524166 به شناسه ملی 140074XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:فعالیتهای خدماتی در زمینه مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و دیگر مکانها، سمپاسی و مبارزه با آفات کشاورزی خرید و فر وش سموم، مطالعه و فعالیت در زمینه ارزیابی اثرات زیست محیطی و پیوست سلامت ، فعالیت د ر زمینه خرید و فروش تجهیزات آب و فاضلاب در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم، فعالیت در زمینه مدیریت پسماند و کمنرل آلودگی هوا و تعمیر تجهیز و نگهداری سیسنمهای آب و فاضلاب و سیستمهای بهداشتی و درمانی فعالیت در زمینه آموزش بهداشت و ایمنی محیط زیست خرید و فروش تمامی تجهیزات پزشکی ، آزمایشگاهی و بهداشتی ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانکها و کلیه شعب ارزی و ریالی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام کلیه فعالیتهای مذکور در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ سه راه تختی ـ بزرگراه بسیج مستضعفین ـ بزرگراه هجرت شهرک فجر ـ پلاک 2 ـ بلوک 20 ورودی 2 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 175661XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 200000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سیدقاسم موسوی اصل به شماره ملی 198834XXXX دارنده 180000000 ریال سهم الشرکه آقای رحیم موسوی به شماره ملی 436026XXXX دارنده 20000000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای سیدقاسم موسوی اصل به شماره ملی 198834XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای رحیم موسوی به شماره ملی 436026XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری و عادی با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 961219XXXX49245 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی