اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 59500

شناسه ملی: 14006205377

تاریخ ثبت: 1395/07/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 9111113605

تاریخ تاسیس: 1395/07/08

آدرس: بلوار سید رضی ، سید رضی 57 فاز تجاری پلاک 286

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/07/08:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/08:

تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی پیشگامان راه نسیم خاور درتاریخ 08/07/1395 به شماره ثبت 59500 به شناسه ملی 140062XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : تهیه و توزیع کلیه کالاهای بازرگانی،انجام کلیه امور و فعالیتهای بازرگانی مجاز داخلی و خارجی،تجارت کلیه کالاهای مجاز،فعالیت در زمینه تجارت زمینی ،هوایی و دریایی،خرید و فروش و توزیع و پخش و حق العمل کاری کالاها،واردات و صادرات و نگهداری کلیه کالاها و انجام کلیه امور و مراحل مربوط به سفارش و امور گمرکی و ترخیص کالا،اخذ وام وتسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی جهت شرکت،تهیه کالا از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و توزیع آن در سراسر کشور،مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و ایجاد شعب نمایندگی در داخل و خارج از کشور،،شرکت در نمایشگاههای تخصصی و غیر تخصصی داخلی و خارجی،اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی،مشاوره و نصب و راه اندازی کارخانجات صنعتی و مورد نیاز داخل کشورپس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : بلوار سید رضی ،سید رضی 57 فاز تجاری پلاک 286 کدپستی 911111XXXX سرمایه شرکت : مبلغ 10000000 ریال منقسم به 1000 سهم 10000 ریالی که تعداد 1000 سهم با نام میباشد که مبلغ 7500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 492 مورخ 19/5/1395 نزد بانک ملت شعبه زیبا شهر مشهد پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد . اولین مدیران شرکت : آقای سید قاسم علوی با کد ملی 092059XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره - آقای علیرضا نظامی با کد ملی 094086XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره- آقای رضا اسدی نژاد با کد ملی 128033XXXX به سمت رییس هییت مدیره-آقای محسن دادگر دوست با کد ملی 093135XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای ثابت مدیرعامل و متغیریکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : قنبر امامی به شماره ملی 077895XXXX به عنوان بازرس اصلی وشهرام سینایی به شماره ملی 229756XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه رسالت برای مدت یکسال جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی