اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 462789

شناسه ملی: 14004513739

تاریخ ثبت: 1393/08/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: تهران فلکه اول صادقیه خیابان شهید عباس رحیمی گلناز جنوبی کوچه 29 شرقی پلاک 10

تاریخ تاسیس: 1393/08/10

کد پستی: 1451813415

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/10:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود بازرگانی سریر تجارت رخشانه در تاریخ 10/8/1393 به شماره ثبت 462789 به شناسه ملی 140045XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارایه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطا نمایندگی کمپانیهای خرجی و داخلی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت:ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه اول صادقیه خیابان شهید عباس رحیمی گلناز جنوبی کوچه 29 شرقی پلاک 10 کدپستی 145181XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/10 ریال می باشد. احسان توکلی فر به شماره ملی 008173XXXX به مبلغ 100 . 000 . 000 ریال حمیدرضا حبیبی به شماره ملی 008172XXXX به مبلغ 000/000/1200 ریال صالح موسوی بالسینی به شماره ملی 007846XXXX به مبلغ 000/000/2700 ریال آرش تارات به شماره ملی 006631XXXX به مبلغ 000/000/6000 ریال اولین مدیران شرکت: صالح موسوی بالسینی به شماره ملی 007846XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره. حمیدرضا حبیبی به شماره ملی 008172XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. آرش تارات به شماره ملی 006631XXXX به سمت رییس هییت مدیره. احسان توکلی فر به شماره ملی 008173XXXX به سمت عضو هییت مدیره. برای مدت نامحدودانتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ 930810XXXX38364 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی