اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 229744

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/06/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تهران ، خ پیروزی خ ارجمندی ،

تاریخ تاسیس: 1383/06/14

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 14/6/83 تحت شماره 229744 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: ارایه و انجام خدمات مربوطه به رایانه اعم از سخت افزار و نرم افزار ارایه طرحهای مختلف و مشاوره مربوطه خدمات اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات و ارایه مطالعات و فن آوری های مربوطه و انتقال دانش فنی و تکنولوژی و خرید و فروش در زمینه موضوع. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران، خ پیروزی خ ارجمندی، پ 259 ط اول. 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 20 ریال. 4 ـ مدیران شرکت: مصطفی خوش آبی ورنوسفادرانی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و مجید یگانه راد بسمت رییس و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای هر یک از اعضا منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی