اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 28115

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1388/11/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/11/14

آدرس: 1 3 استان آذربایجان شرقی ، شهر تبریز خ پرواز خ لاله

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/11/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 14/11/1388 تحت شماره 28115 و شناسنامه ملی 102003XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 15/11/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: طرح و لوله گذاری گاز پروژه های شهری و بین شهری تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی، سیستمهای گرم کننده و سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی)، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، سیستمهای ارتباطی و شبکه رایانه ای ساختمان، حفاظت کاتودی، اجرای نمای شیشه ای و اجرای انواع پوششهای لایه ای شیشه، امور پیمانکاری شبکه های برق و تاسیسات برقی، سیستمهای کنترل برق و ابزار دقیق. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز خ پرواز خ لاله پلاک 7 تلفن 5407131 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2152 مورخ 11/11/88 نزد بانک ملی شعبه خ ارتش تبریز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای رضا ماهی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای ابوالفضل ماهی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای ستار محمودی اصل بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای ستار محمودی اصل بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی باامضا ابوالفضل ماهی و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری باامضای رضا ماهی و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای موسی الرضا احمدی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای محمد سلیم به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی