اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 29

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/05/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/05/09

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و تقاضانامه ثبت موسسات غیرتجاری موسسه فوق که به استناد پروانه 1906/187 م / پ- 21/4/82 در مورخ 9/5/82 ذیل شماره 29 در این اداره به ثبت رسیده است و در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار طلوع کازرون انتشار می یابد به شرح ذیل می باشد. 1 - نام موسسه: مشاوره حقوقی و وکالت علی اکبر پاکدامن 2 - موضوع موسسه: مشاوره حقوقی و وکالت در حوزه قضایی کازرون 3 - مرکز اصلی موسسه: کازرون، خیابان امام خمینی، روبروی دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه پایین 4 - نام موسس: علی اکبر پاکدامن فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 44393 صادره از کازرون 5 - تاریخ تاسیس موسسه: از تاریخ ثبت موسسه تا زمانی که پروانه توسط هییت اجرایی مشاوران حقوقی و کارشناسان تمدید گردد. 6 - مدیران موسسه: علی اکبر پاکدامن به عنوان مدیر موسسه برای مدت دو سال می باشند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق با امضای نامبرده و مهر موسسه می باشد. 7 - دارایی موسسه: دارای یک میلیون ریال سرمایه نقدی می باشد که تماماً در اختیار علی اکبر پاکدامن می باشد. رییس ثبت اسناد کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی