اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3849

شناسه ملی: 14003277930

تاریخ ثبت: 1391/12/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

آدرس: شاهرود خیابان شهدا جنب کوچه گلسرخی دفتر فنی مهندسی وکیلیان

تاریخ تاسیس: 1391/12/15

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/16:

شرکت حرفه آموزان شاهوار ( با مسیولیت محدود) در تاریخ 15/12/1391 شماره ثبت 3849 و شناسه ملی 140032XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: آموزش دروس مهندسی 2 مرکز اصلی شرکت: شاهرود خیابان شهدا جنب کوچه گلسرخی دفتر فنی مهندسی وکیلیان کدپستی: 361367XXXX تلفن ثابت: 3327080 3 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی که از طرف شرکا پرداخت و در اختیار مدیر عامل قرار گرفت 4 اولین مدیران شرکت: حسین وکیلیان فرزند علی به ش. ش 211 و کد ملی 459126XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حمید وکیلیان فرزند علی به ش. ش 2088 و کد ملی 459137XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود برگزیده شدند 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است 6 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن از تاریخ ثبت بمدت نامحدود میباشد 7 شرکا و سهم الشرکه هر یک: حمید وکیلیان دارای نهصد و نود هزار ریال از کل یک میلیون ریال سرمایه شرکت و حسین وکیلیان دارای ده هزار ریال از کل یک میلیون ریال سهم الشرکه شرکت را دارا میباشد. ش 367710XXXX110799XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی