اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 415193

شناسه ملی: 10320673588

تاریخ ثبت: 1390/07/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران تهران م جمهوری ک محسنی پ 25 ط 4 واحد 7

کد پستی: 1311954541

تاریخ تاسیس: 1390/07/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/07/19:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 19/07/1390 تحت شماره 415193 و شناسه ملی 103206XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/07/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: طراحی، نصب و راه اندازی کلیه سیستم های الکترونیکی اعم از دوربین های مداربسته و انتقال تصویر و سیستم های کنترل فنی کیفیت ـ نصب و راه اندازی و فروش سیستم های سانترال ـ نصب و راه اندازی شبکه های داخلی کامپیوتری، دزدگیر حرفه ای و طراحی، نصب و خرید و فروش ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ریالی و ارزی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی طبق مقررات کشور 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران م جمهوری ک محسنی پ 25 ط 4 واحد 7 ـ کدپستی 131195XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای مهدی محمدی بیدمشکی به شماره ملی 008306XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم مریم محمدی بیدمشکی به شماره ملی 008273XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای مهدی محمدی بیدمشکی به شماره ملی 008306XXXX به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی