اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1389/08/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/08/01

آدرس: زابل خیابان مطهری حافظ 3 پلاک 21

کد پستی: 9861746868

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/08/13:

شرکت باستان پژوهان شهر سوخته ( با مسیولیت محدود)در تاریخ 1/8/89 تحت شماره 1402 این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: انجام مطالعات جمع آوری اطلاعات و ارایه خدمات پژوهشی و باستان شناختی در زمینه بررسی و ثبت آثار و ارایه گزارش ثبتی آثار همکاری با اداره میراث فرهنگی در زمینه راه اندازی سایت مطالعه و انجام کلیه فعالیتهای پژوهشی باستان شناختی و ارایه خدمات رایانه ای مربوطه و همچنین انجام پروژه های عمرانی انجام فعالیتهای بخش صنایع دستی 2 مرکز اصلی شرکت: زابل خیابان مطهری حافظ 3 پلاک 21 کدپستی: 986174XXXX 3 مدت شرکت از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود 4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که تماما" نقدی است. 5 موسسین شرکت: خانمها مریم مرادی و سمیه نارویی آقای صالح جوان سیامردی 6 اولین مدیران و دارندگان حق امضا شرکت: خانمها مریم مرادی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و سمیه نارویی و آقای صالح جوان سیامردی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای خانمها مریم مرادی و سمیه نارویی و آقای صالح جوان سیامردی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه میباشد. رییس ثبت اسناد و املاک زابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی