اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 578

شناسه ملی: 10300067868

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/09/08:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/9/91 شرکت آژین کار زاگرس ( سهامی خاص) تغییراتی در شرکت فوق به شرح ذیل به عمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد کلیه اعضا هییت مدیره و سهامداران توافق نمودند که در استان البرز شهرستان پرند فاز 5 به عنوان شعبه شرکت فوق تعیین گردید. ش 1663991 ثبت اسناد و املاک شهرستان ازنا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی