اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 509215

شناسه ملی: 14006752200

تاریخ ثبت: 1396/02/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان تهران شهر تهران نازی آباد خیابان شهید محمدحسن یارمحمدی بن بست اول پلاک 1 طبقه چهارم

تاریخ تاسیس: 1396/02/17

کد پستی: 1819988935

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/02/17:

1,100,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/17:

تاسیس شرکت سهامی خاص بهین نماد تجارت سرزمین درتاریخ 17/02/1396 به شماره ثبت 509215 به شناسه ملی 140067XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تصدی به حمل و نقل سرویس های دانش آموزی با خودروی سواری، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری د ولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه مدارس و مراکز آموزشی، انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان تهران-شهر تهران-نازی آباد-خیابان شهید محمدحسن یارمحمدی-بن بست اول-پلاک 1 -طبقه چهارم-- کدپستی 181998XXXX سرمایه شرکت:مبلغ 1100000 ریال منقسم به 110 سهم 10000 ریالی بانام می باشد که مبلغ 385000 یال طی گواهی بانکی به شماره 5/39 .مورخ 29/1/96 .نزدبانک ملی شعبه فرودگاه مهرآباد پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران:خانم اشرف اوجاقلو به شماره ملی 005208XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره -آقای مهدی عبدی به شماره ملی 007674XXXX به سمت عضو هییت مدیره - مدیرعامل خانم زهرا غنیمی به شماره ملی 049126XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره - عضو اصلی به مدت 2 سال تعیین شدند دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته و بروات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری از قبیل مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم ساناز شکوری به شماره ملی 001735XXXX به سمت بازرس اصلی خانم فرشته شکوری به شماره ملی 428565XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت محسوب نمیشود پ 960217XXXX80534 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی