اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 210332

شناسه ملی: 10102518210

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

کد پستی: 1136469893

آدرس: تصفیه تهران خ لاله زار نو بعد از سینما رودکی پاساژ پیرنیا طبقه همکف درب اول سمت راست

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/03/24:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/2/89 شرکت مذکور منحل اعلام و هاجر رستمیان به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ لاله زار نو بعد از سینما رودکی پاساژ پیرنیا طبقه همکف درب اول سمت راست کدپستی 113646XXXX میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی