اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1611

شناسه ملی: 14004044011

تاریخ ثبت: 1393/02/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 8619811111

تاریخ تاسیس: 1393/02/18

آدرس: شهر ضا حکیم نصر اله نبش فرعی 21

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/15:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت توسعه عمران الماس معمار شهر ضا با مسیولیت محدود که در تاریخ 18/2/93 شماره ثبت 1611 شناسه ملی 140040XXXX1 در این دایره بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان، طراحی نقشه های فنی مهندسی سازه و معماری به همراه اجرای ساختمان و فعالیت در امر طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: شهر ضا حکیم نصر اله نبش فرعی 21 کدپستی 86198XXXX1 3 ـ سرمایه شرکت: چهل میلیون ریال که نقداً پرداخت گردیده و در اختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفته است. 4 ـ مدت شرکت: از تاریخ 18/2/93 بمدت نامحدود 5 ـ مدیران و صاحبان امضا: زهره دهقان با کد ملی 119910XXXX بسمت رییس هییت مدیره و احسان با وفا با کد ملی 119011XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق اداری و عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حق الثبت قبض شماره 38176 مورخ 18/2/93 دریافت گردید. و ثبت به امضا کلیه شرکا شرکت رسیده است. ش 103450XXXX110656XXXX رییس ثبت اسناد و املاک شهر ضا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی