اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 477925

شناسه ملی: 14005182476

تاریخ ثبت: 1394/06/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1497713111

آدرس: تهران شهر تهران بلوار پژوهش خیابان دانش بلوار پژوهش پلاک صفر طبقه همکف ،

تاریخ تاسیس: 1394/06/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/06/04:

10,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حامد کشاورزمیرزامحمدی به شماره ملی 008032XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره(خارج از شرکا) آقای مهرداد مرادی قهدریجانی به شماره ملی 127010XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای سجاد رعیتی به شماره ملی 031014XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب وبا امضای ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند. کلیه اوراق واسناد بهادار شرکت از قبیل چک.سفته.بروات.قراردادها وعقود اسلامی وهمچنین اوراق عادی ونامه های اداری با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 971002XXXX60417 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران-شهر تهران- بلوار پژوهش-خیابان دانش- بلوار پژوهش- پلاک صفر- طبقه همکف، کدپستی : 149771XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 960612XXXX53547 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خ نواب خ شهید اسماعیل صفدری بن بست شهیدعباسی پلاک 6 طبقه 2 شرقی کدپستی 135365XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 940713XXXX31349 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/04:

تاسیس شرکت مهندسی خدماتی زیست فناوران سبز اشراق شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 477925 و شناسه ملی 140051XXXX6 و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. تاسیس شرکت با مسیولیت محدود مهندسی خدماتی زیست فناوران سبز اشراق در تاریخ 4/6/1394 به شماره ثبت 477925 به شناسه ملی 140051XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: حفظ، نگهداری و احیا، ایجاد و گسترش فضای سبز شهری و غیر شهری ـ اجرا و نگهداری سیستم های آبیاری فضای سبز شهری و کشاورزی ـ تعمیرو نگهداری آبنماها ـ توزیع و پخش نهاده های کشاورزی ـ جمع آوری اطلاعات تخصصی در زمینه کشاورزی و فضای سبز شهری ـ انجام امور شهری همانند جدول بندی پیاده رو سازی ـ تحقیق و توسعه فناوری های نوین در کشاورزی ـ خرید و فروش صادرات و واردات نهاده هاو محصولات کشاورزی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان پاسداران بهارستان یکم پلاک 8 واحد 3 کدپستی 194589XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: مهرداد مرادی قهدریجانی به شماره ملی 127010XXXX دارای 5300000 ریال سهم الشرکه رضا یعقوبی زاده به شماره ملی 038490XXXX دارای 2100000 ریال سهم الشرکه سجاد رعیتی به شماره ملی 031014XXXX دارای 2100000 ریال سهم الشرکه سجاد کربلایی به شماره ملی 001019XXXX دارای 100000 ریال سهم الشرکه حامد پاهکیده به شماره ملی 269114XXXX دارای 100000 ریال سهم الشرکه علیرضا بنی اسدی به شماره ملی 001009XXXX دارای 100000 ریال سهم الشرکه بابک محمدی به شماره ملی 001050XXXX دارای 100000 ریال سهم الشرکه مصطفی مقدم به شماره ملی 008441XXXX دارای 100000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: سجاد رعیتی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 031014XXXX ـ مهرداد مرادی قهدریجانی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 127010XXXX ـ رضا یعقوبی زاده به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 038490XXXX دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 940604XXXX31277 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی