اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 41113

شناسه ملی: 10420336696

تاریخ ثبت: 1391/03/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/03/23

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید نوروزی به شماره ملی 182801XXXX ـ هانی نوروزی به شماره ملی 174121XXXX و میثم نوروزی به شماره ملی 174121XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. علی الباجی به شماره ملی 175088XXXX به عنوان بازرس علی البدل و صادق الباجی عماره به شماره ملی 200222XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 931001XXXX42442 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سعید نوروزی به شماره ملی 182801XXXX به سمت مدیرعامل ـ هانی نوروزی به شماره ملی 174121XXXX به سمت رییس هییت مدیره و میثم نوروزی به شماره ملی 174121XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقوداسلامی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 931001XXXX16688 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/03/27:

شرکت فوق در تاریخ 23/3/91 شماره ثبت 41113 و شناسه ملی 104203XXXX6 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 23/3/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر کارون آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه و توزیع مواد غذایی و شوینده و پخش در سراسر کشور مشاوره نظارت طراحی ساخت فروش کلیه دکوراسیون های داخلی ساختمان انجام کلیه امور ساختمانی کشاورزی برق تاسیس ات و تجهیزات تعمیر و نگهداری فنی و خدماتی عملیات خاکی آب و فاضلاب راه سازی تهیه و پخت و سرو غذا سرویس دهی غذا تامین آبدارخانه ها خدمات پشتیبانی خدمات عمومی ترخیص کالا خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز شرکت در مناقصه و مزایده صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی مشارکت با اشخاص حقوقی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان خوزستان شهرستان اهواز جاده اهواز خرمشهر بعد از سه راهی شهرک اهواز روبروی شرکت پخش البرز. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/10 ریال منقسم به یکصد سهم 000/000/100 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 39/353 مورخ 20/11/90 نزد بانک صادرات شعبه کوی انقلاب اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای سعید نوروزی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای فارس پور نصرالهی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای سید حسن حسینی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای سعید نوروزی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: حقا امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و نامه های اداری و عادی با مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای صادق الباجی عماره به عنوان بازرس اصلی 28 آقای علی الباجی به عنوان بازرس علی البدل ش 300980XXXX143211XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی