اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 68817

شناسه ملی: 14008473410

تاریخ ثبت: 1398/04/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/04/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/04/25:

1,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/25:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود فنی و مهندسی دنیای آبزیان خراسان درتاریخ 25/04/1398 به شماره ثبت 68817 به شناسه ملی 140084XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور مربوط به شیلات و آبزیان شامل: ارایه خدمات فنی و مهندسی،مشاوره،مطالعات،مشارکت در رابطه با تکثیر و پرورش آبزیان، کلیه خدمات بازرگانی اعم از خرید، فروش، صادرات، واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل محصولات و ادوات مربوط به حوزه شیلات و آبزیان،ساخت ادوات و دستگاه های مرتبط با آبزی پروری،احداث مزارع آبزی پروری،برگزاری دوره های آموزشی در خصوص موضوع فعالیت شرکت،اخذنمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی،ایجاد دفاتر فروش و شعب،ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور،حق العمل کاری،ثبت سفارش،اخذ تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی خصوصی و دولتی جهت شرکت و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع شرکت و برگزاری سمینار و همایش در داخل و خارج کشور بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای با توجه یه مجوز شیلات بموجب مجوز شماره 7088 مورخ 12/03/1398 سازمان شیلات ایران تاسیس گردید. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، قاسم آباد، کوچه ((سوختانلو))، کوچه شهید قاسمی دانا 3 ، پلاک 15 ،.، طبقه همکف کدپستی 918716XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدرضا مهدیزاده به شماره ملی 070238XXXX دارنده 300000000 ریال سهم الشرکه آقای عباس لشگری کلات به شماره ملی 073172XXXX دارنده 300000000 ریال سهم الشرکه آقای خسرو شیرقاضی به شماره ملی 074935XXXX دارنده 300000000 ریال سهم الشرکه آقای مهرداد شیرقاضی به شماره ملی 092373XXXX دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای محمدرضا مهدیزاده به شماره ملی 070238XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای خسرو شیرقاضی به شماره ملی 074935XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 980425XXXX37193 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی