اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/12/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/12/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/12/07:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

تحت شماره 5907 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 7/12/85 تکمیل امضا گردید و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن بشرح زیر در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: ساخت شناورهای فلزی ساخت شناورهای فایبر گلاس تعمیرات مربوط به شناورها ساخت سازه های دریایی تعمیر موتورهای دریایی شرکت در مزایده ها و مناقصه های مختلف در ساخت و راه اندازی شناورهای مختلف و سازه های دریایی تعمیر و نگهداری شناورها و واگذاری پارکینگ به شناورهای مختلف مشارکت دادن اعضا و خصوصا مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقا سطح تولید و خدمات و اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی یا صندوق تعاون بشرح ماده 3 اساسنامه 2 مرکز اصلی شرکت: بوشهر خ طالقانی ساختمان ذوقنون طبقه دوم واحد 11 تلفن 2580845 2580722 نمابر 2580773 3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال میباشد که 000/500/3 ریال آن طی گواهی شماره 1606/160026/8/85 نزد صندوق تعاون بوشهر واریز گردیده و بقیه در تعهد شرکاست. ضمنا سرمایه شرکت منقسم به 35 سهم سیصد هزار ریالی با نام میباشد. 4 مبدا شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 مدیران شرکت: حجت زندی به سمت رییس هییت مدیره و عباس جوکار به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل شرکت و بهنام دهقانی به سمت منشی و همگی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و سارا محمدی خشتی به سمت عضو علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند مدت تصدی مدیر عامل دو سال می باشد. 6 اختیارات و اشخاصیکه در شرکت حق امضا دارند: کلیه اوراق مالی و تعهدآور با امضا حجت زندی یا بهنام دهقانی به اتفاق عباس جوکار و اوراق عادی و اداری با امضا عباس جوکار همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ است. 7 بازرسان شرکت: مدینه آرامون و اسما طلعتی نژاد به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 8 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 9 حدود و اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه رییس ثبت اسناد و املاک بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی