اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 606

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/04/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/04/13

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/02/13:

بموجب صورتجلسه مجمع عادی و فوق العاده شرکت صدرا سحاب فارس به شماره ثبت 606 تغییرات ذیل در شرکت مزبور بعمل آمده است: 1 - آقایان صدرالله مرادی، احمد برجسته، علی یارمحمدی به عنوان اعضا اصلی که صدرالله مرادی رییس هییت مدیره، علی یارمحمدی مدیر عامل و احمد برجسته عضو هییت مدیره که حق امضا در همه موارد با صدرالله مرادی همراه با مهر شرکت معتبر است. 2 - شعبه جدید شرکت به آدرس یاسوج_ معصوم آباد_ ابوذر 10 افتتاح گردید. 3 - آقای صدرالله مرادی سرمایه خود را به چهارده میلیون ریال و خانم مهین لشکری سرمایه خود را به دو میلیون ریال افزایش دادند . و آقایان احمد برجسته و علی یارمحمدی هر کدام با پرداخت دو میلیون ریال به صندوق شرکت به عضو شرکت درآمده اند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ممسنی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/04/13:

شرکت صدرا سحاب فارس ( با مسیولیت محدود) در تاریخ 13/4/83 ذیل شماره 606 در این اداره ثبت و در تاریخ 13/4/83 امضا ذیل ثبت تکمیل شده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: راه، ساختمان، تاسیس ات، صنعت، خدمات، آب، کشاورزی و بازرگانی. 2 - مرکز اصلی و نشانی شرکت: نورآباد ممسنی، خیابان اقبال (قلعه کهنه) پلاک 22 3 - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال نقدی که صددرصد آن پرداخت شده و متعلق است به سهامداران 4 - مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: صدراله مرادی به عنوان رییس هییت مدیره و خانم مهین لشکری به عنوان مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند حق امضا در همه موارد با صدراله مرادی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ممسنی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی