اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/02/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/02/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/02/11:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/02/13:

شرکت فوق در تاریخ 11/2/84 تحت شماره 244680 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکت نامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1 موضوع شرکت:انجام مشاوره تعمیرات و راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات تولیدی صنعتی قند روغن سیمان وغیره وصادرات و واردات کارخانجات اتصالات خدمات مشاوره ای امور تاسیس ات خدمات تعمیرات و نگهداری کارخانجات ادارات بیمارستانها مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشارکت با بانکها و سایر سرمایه گذاران در امور مرتبط تاسیس شرکتهای تحت پوشش انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجادشعب در داخل و خارج از کشور. 2 مرکز اصلی شرکت: تهران خ کریم خان زند میدان هفت تیر ساختمان آاگ ط 5 3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال 4 مدیران شرکت:شرکت حمل و نقل بین المللی ایران سپید به نمایندگی آقای احمد ایمن زاده به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد گل مرادی پیله رود به سمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای عزت اله اسدی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی