اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 462991

شناسه ملی: 14004522770

تاریخ ثبت: 1393/08/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، یافت اباد شرقی ، خیابان برادران شاندیز ، خیابان یافت آبادشرقی ، پلاک 120 ، ساختمان بازار بزرگ ارضی ، طبقه منفی 1 ، واحد 161

کد پستی: 1361814559

تاریخ تاسیس: 1393/08/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/20:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/20:

601,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/08/17:

600,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، یافت اباد شرقی ، خیابان برادران شاندیز ، خیابان یافت آبادشرقی ، پلاک 120 ، ساختمان بازار بزرگ ارضی ، طبقه منفی 1 ، واحد 161 کدپستی 136181XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980230XXXX19993 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله جنت آباد شمالی ـ کوچه ش صباغ زاده (نیستان سوم شرقی) ـ خیابان بهارستان هفدهم ـ پلاک 4 ـ طبقه چهارم ـ واحد 8 کدپستی 147878XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 970508XXXX35116 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه امور مجاز بازرگانی اعم از خرید و فروش واردات و صادرات وتولید وتوزیع انواع مبلمان خانگی و اداری،شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی،اخذ وام وتسهیلات ریالی وارزی از بانکها وموسسات مالی و اعتباری برای شرکت،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل وخارج از کشور،اخذ واعطای نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور،در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرک ژاندارمری بلوار مرزداران خیابان آریافر کوچه گلدیس پنجم پلاک 12 واحد 3 کدپستی 146466XXXX انتقال یافت. درنتیجه مواد مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید. آقای مسعود عبداله خانی ش م 007205XXXX با پرداخت مبلغ 650000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. آقای محمود خدیوی ش م 005421XXXX با پرداخت مبلغ 350000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 600000000 ریال به 601000000 ریال افزایش یافت. لیست سهامداران بعد از افزایش سرمایه - علی معین ش م 004969XXXX دارای 420000000 ریال سهم الشرکه - فریدون سعیدی روان ش م 005159XXXX دارای 180000000 ریال سهم الشرکه - مسعود عبداله خانی ش م 007205XXXX دارای 650000 ریال سهم الشرکه - محمود خدیوی ش م 005421XXXX دارای 350000 ریال سهم الشرکه پ 941105XXXX51292 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- علی معین ش م 004969XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید فریدون سعیدی روان ش م 005159XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارجگردید.در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و سرمایه شرکت از مبلغ 601000000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت ماده 14 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.دارندگان حق امضا واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- بروات وعقوداسلامی وقراردادها واوراق عادی واداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت میباشد. لیست سهامداران بعد از کاهش سرمایه - مسعود عبداله خانی ش م 007205XXXX دارای 650000 ریال سهم الشرکه - محمود خدیوی ش م 005421XXXX دارای 350000 ریال سهم الشرکه پ 941105XXXX58436 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود عبداله خانی بشماره ملی 007205XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره وآقای محمود خدیوی بشماره ملی 005421XXXX6 به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت وکلیه اوراق عادی واداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 941105XXXX41337 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/17:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود ابنیه گستر نگین پاسارگاد در تاریخ 1393/08/17 به شماره ثبت 462991 به شناسه ملی 140045XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت با مسیولیت محدود ابنیه گستر نگین پاسارگاد در تاریخ 1393/08/17 به شماره ثبت 462991 به شناسه ملی 140045XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام هرگونه عملیات عمرانی اعم از شهر سازی و ساختمانی درداخل کشور انجام کلیه معاملات و عملیات و اقداماتی که در اجرای اهداف مفید و ضروری باشد نظیر خرید تهیه اجاره و یا در اختیار گرفتن زمین ساختمان ویا هرنوع مال غیر منقول درداخل و خارج از کشور جهت پروژه های شرکت مطالعه طراحی و اجرای طرحها و پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی اداری تجاری و تاسیساتی انجام هرنوع عملیات پیمانکاری انجام کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار قبول مشاوره نظارت و اجرا و انجام کارهای ساختمانی تهیه مواد و مصالح و لوازم وقطعات هرنوع کالای مورد نیاز در ساختمان چه بصورت ایجاد کارخانه و صادرات و واردات و خرید وفروش این نوع محصولات واردات ماشین آلات موردنیاز و مصالح ساختمانی دریافت و کسب تسهیلات و اعتبار از طریق وام یا مشارکت مدنی با بانکها و سایر سازمان های تامین کننده منابع مالی انجام کلیه عملیات کشاورزی و باغداری و ایجاد تاسیسات اجاره باغات و اراضی به اشخاص ثالث عقد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی انجام کلیه امور عملیات بازرگانی مجاز تولیدی و خدماتی احداث ساختمان در داخل یا خارج از کشور مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی خیابان خواجه عبدالله انصاری کوچه ابوذر غفاری کوچه حسینی مقدم پلاک 13 واحد 2 کد پستی 166163XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 600 . 000 . 000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: علی معین به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 004969XXXX دارنده 420 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه وفریدون سعیدی روان به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره به شماره ملی 005159XXXX دارنده 180 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و ادارای با مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ 930817XXXX85702 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی