اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1870

شناسه ملی: 14007554700

تاریخ ثبت: 1397/02/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 6681849815

آدرس: استان کردستان شهرستان سقز بخش مرکزی شهر سقز مایکرویو خیابان امام خمینی کوچه خلیفه زاده پلاک 0 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/02/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/02/08:

3,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/08:

تاسیس شرکت سهامی خاص پخش رهام دارو زاگرس درتاریخ 08/02/1397 به شماره ثبت 1870 به شناسه ملی 140075XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: فعالیت بازار یابی و پخش مواد آرایشی و بهداشتی و دارویی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کردستان - شهرستان سقز - بخش مرکزی - شهر سقز-مایکرویو-خیابان امام خمینی-کوچه(خلیفه زاده )-پلاک 0 -طبقه همکف- کدپستی 668184XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 3000000 ریال نقدی منقسم به 6 سهم 500000 ریالی تعداد 6 سهم آن با نام عادی مبلغ 2000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 15 - 9 , 165 مورخ 19/01/1397 نزد بانک صادرات ایران شعبه خودروسازان با کد 3483 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای رضا همتی به شماره ملی 556041XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای داوود قلیزاده آقبلاغ به شماره ملی 666007XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای علیرضا ثانی خانی به شماره ملی 666018XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: رضا همتی(کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد رضا همتی(مدیرعامل)همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.)اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رامیار حسینی به شماره ملی 375025XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مازیار میری به شماره ملی 375039XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970208XXXX41607 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی