اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 903

شناسه ملی: 14007557625

تاریخ ثبت: 1397/02/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: استان آذربایجان شرقی شهرستان هشترود بخش مرکزی شهر هشترود مرکز خیابان آغبلاغ جنوبی 1 کوچه میلاد 2 پلاک 1 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/02/09

کد پستی: 5571617711

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/07/27:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/04/05:

80,010,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/02/09:

80,000,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن استادی به کد ملی 160280XXXX با دریافت کل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ 4XXXXXXXX00 ریال از شرکت خارج گردید. سهراب اسدی به کد ملی 160280XXXX با دریافت کل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ 4XXXXXXXX00 ریال از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 8001XXXX000 ریال به مبلغ 10000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا و مبلغ سهم الشرکه آنها بعد از کاهش سرمایه: طاهره جعفری اصل به کد ملی 160239XXXX به مبلغ 5000000 ریال حسین استادی به کد ملی 159002XXXX به مبلغ 5000000 ریال ش 970830XXXX64767 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری هشترود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 27/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طاهره جعفری اصل به کد ملی 160239XXXX حسین استادی به کد ملی 159002XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش 970830XXXX38684 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری هشترود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طاهره جعفری اصل به کد ملی 160239XXXX به سمت رییس هییت مدیره حسین استادی به کد ملی 159002XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970830XXXX41485 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری هشترود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طاهره جعفری اصل به کد ملی 160239XXXX با واریز مبلغ 5000000 ریال به صندوق شرکت جزو شرکا قرار گرفت. حسین استادی به کد ملی 159002XXXX با واریز مبلغ 5000000 ریال به صندوق شرکت جزو شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 8XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 8001XXXX000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا و مبلغ سهم الشرکه آنها بعد از افزایش سرمایه: حسن استادی به کد ملی 160280XXXX به مبلغ 4XXXXXXXX00 ریال سهراب اسدی به کد ملی 160280XXXX به مبلغ 4XXXXXXXX00 ریال طاهره جعفری اصل به کد ملی 160239XXXX به مبلغ 5000000 ریال حسین استادی به کد ملی 159002XXXX به مبلغ 5000000 ریال ش 970528XXXX64991 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری هشترود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/09:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود توان کاوان سهند در تاریخ 09/02/1397 به شماره ثبت 903 به شناسه ملی 140075XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: اکتشاف و بهره برداری معادن (غیراز نفت و گاز و اورانیوم) ـ حفاری معادن ـ سنگبری سنگهای تزیینی ـ طراحی و مونتاژ و تولید و خرید و فروش و توزیع و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداشت ماشین آلات صنعتی و معدنی و عمرانی ـ فرآوری مواد و سنگهای معدنی (غیراز اورانیوم) ـ خرید و فروش معدن و مواد و سنگهای معدنی ـ مطالعه و انجام طرح های مربوط به مسایل آب و زمین شناسی و معدن ـ ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات ـ واردات و صادرات کالاهای مجاز ـ مشارکت در مناقصات و مزایده ها ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری به نام شرکت ـ اعطا نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی ـ ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان هشترود ـ بخش مرکزی ـ شهر هشترود ـ مرکز ـ خیابان آغبلاغ جنوبی 1 ـ کوچه میلاد 2 ـ پلاک 1 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 557161XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 8XXXXXXXX00 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسن استادی به شماره ملی 160280XXXX دارنده 4XXXXXXXX00 ریال سهم الشرکه آقای سهراب اسدی به شماره ملی 160280XXXX دارنده 4XXXXXXXX00 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای حسن استادی به شماره ملی 160280XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای سهراب اسدی به شماره ملی 160280XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره توام با هم همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970209XXXX98383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری هشترود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی