اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 14000316253

تاریخ ثبت: 1391/02/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/02/07

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق اساسنامه و شرکتنامه شرکت سیفیه بتن ملایر در تاریخ 7/2/91 تحت شماره 2186 و شناسه ملی 140003XXXX3 ثبت گردید. 1 موضوع شرکت: ساخت و احداث کارخانه تولید بتن آماده و خدمات بتنی و تیرچه فلزی و بتنی جدول بتنی و کلیه کارهای ساختمانی از پی تا اتمام اسکلت فلزی و شنی و تولید بتن و حمل پمپاژ محل پروژه شرکت در کلیه مناقصات خصوصی و دولتی در داخل و خارج کشور واردات و صادرات و ساخت محصولات سیمانی. 2 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال بصورت نقدی. 3 مرکز اصلی شرکت: ملایر خیابان پارک نبش خیابان زرینی کدپستی 657196XXXX/4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است. 5 هییت مدیره: مهران جامه بزرگی و علی جامه بزرگی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 6 مدیران و دارندگان حق امضا: مهران جامه بزرگی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرکل و علی جامه بزرگی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: آقای مهران جامه بزرگی دارای 75 درصد از یک صددرصد و علی جامه بزرگی 25 درصد را دارا می باشند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ملایر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی