اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 40084

شناسه ملی: 14006292415

تاریخ ثبت: 1395/08/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1685635111

تاریخ تاسیس: 1395/08/12

آدرس: بزرگراه رسالت ، بعد از مترو باقری ، خیابان احمدیان ، پلاک 1 واحد 4 طبقه دوم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/12:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/12:

تاسیس موسسه غیر تجاری فرهنگی هنری آینه گیتی نمای زندگی درتاریخ 12/08/1395 به شماره ثبت 40084 به شناسه ملی 140062XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: مشارکت در برگزاری همایش، گردهمایی، سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه و جشنواره های فرهنگی و هنری مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: بزرگراه رسالت، بعد از مترو باقری، خیابان احمدیان، پلاک 1 واحد 4 طبقه دوم کدپستی: 168563XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: خانم نسرین امامی به شماره ملی 006703XXXX به سمت عضو هییت مدیره دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقای حسن محمدی به شماره ملی 005829XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره دارنده 900000 ریال سهم الشرکه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم لادن حشمت پسند به شماره ملی 229809XXXX به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: تمامی اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات موسسه با امضای آقای حسن محمدی مدیر عامل و رییس هییت مدیره، ممهور به مهر موسسه فرهنگی و هنری آینه گیتی نمای زندگی معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار همشهری برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. بنا به مجوز شماره 9318/95/1 الف ت مورخه 09/06/95 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آگهی گردید. پ 950812XXXX28846 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی