اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 490138

شناسه ملی: 14005760927

تاریخ ثبت: 1395/01/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1977657875

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جماران کوچه هاشمی بن بست یکم پلاک 18 طبقه اول واحد 4 به

تاریخ تاسیس: 1395/01/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/12/07:

100,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/01/25:

3,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره متشکل از 4 نفر میباشد و ماده مربو طه در اساسنامه اصلاح گردید پ 981030XXXX26955 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانمها گلنوش صمیمی راد به ش.م 324051XXXX و سحر نوروزی به ش.م 324003XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای سیروس نامیوند زنگنه به ش.م 334149XXXX به سمت رییس هییت مدیره، محمدمجید نامیوندزنگنه به ش.م 325887XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمدجواد نامیوند زنگنه به ش.م 325585XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم زهره الهی آل آقا به ش.م 325695XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هرکدام منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 981030XXXX36140 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. تعداد اعضای هییت مدیره متشکل از 5 نفر میباشد و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید سرمایه شرکت از مبلغ 100 . 000 . 000 . 000 به مبلغ 102 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 102 سهم 1XXXXXXXX0 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 970501XXXX83491 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ها گلنوش صمیمی راد به ش.م 324051XXXX و سحر نوروزی به ش.م 324003XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای سیروس نامیوند زنگنه به ش.م 334149XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمد نامیوند زنگنه به ش.م 325867XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمدجواد نامیوند زنگنه به ش.م 325585XXXX به سمت مدیرعامل و خانم زهره الهی آل آقا به ش.م 325695XXXX و آقای محمدمجید نامیوندزنگنه به ش.م 325887XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هرکدام منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970501XXXX55752 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. سرمایه شرکت از مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX000 ریال منقسم به 100 سهم 1XXXXXXXX0 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ـ جماران ـ کوچه هاشمی ـ بن بست یکم پلاک 18 طبقه اول ـ واحد 4 به کدپستی 197765XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ارایه کلیه فعالیتهای اقتصادی، صنعتی و معدنی و کشاورزی و ورزشی و خدماتی، مواد غذایی و ایجاد واحدهای تولیدی در زمینه های مختلف اقتصادی اعم از واحد تولید و فرآوری سنگ از معدن، ایجاد کارخانه فرآوری سنگ تا تولید نهایی انواع سنگ ساختمانی آماده شده در هر نوع ساختمان کلیه موارد در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. پ 961222XXXX66492 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ها گلنوش صمیمی راد به ش.م 324051XXXX و سحر نوروزی به ش.م 324003XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیروس نامیوند زنگنه به ش.م 334149XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهره الهی آل آقا به ش.م 325695XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد مجید نامیوند زنگنه به ش.م 325887XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات ـ قراردادها و عقود با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هرکدام منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 961222XXXX18485 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/25:

تاسیس شرکت سهامی خاص بهین تجارت قرن در تاریخ 25/01/1395 به شماره ثبت 490138 به شناسه ملی 140057XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارایه ی کلیه فعالیت های عمرانی، ساختمانی، پیمانکاری، شامل طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه ها شامل مشارکت در ساخت و انبوه سازی ساخت هر نوع ابنیه فلزی و بتنی، سبک و سنگین، بازسازی، تامین مصالح و ماشین آلات راه سازی و ساختمانی، پل سازی و سد سازی، ایجاد و نگهداری فضای سبز و محوطه سازی سیویل جدول کشی و زه کشی، آسفالت، خاکبرداری و خاک ریزی، لوله کشی آب و فاضلاب و کلیه تاسیسات ساختمانی و همچنین خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی. اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ ارایه ی کلیه فعالیت های تجاری و خدماتی بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها. ترخیص کالا از گمرکات داخلی. و اخذ و اعطای نمایندگی کمپانی های داخلی و خارجی. برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و خریدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ نیاوران ـ خ شهید باهنر ـ خ مژده کوچه غریب پلاک 19 طبقه ی 3 کدپستی 197197XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال منقسم به 100 سهم 30000000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 105XXXX000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 12/95 , 280 ش مورخ 17/1/1395 نزد بانک شهر شعبه کرمانشاه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: زهره الهی آل آقا شماره ملی 325695XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ سیروس نامیوندزنگنه شماره ملی 334149XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ محمدمجید نامیوندزنگنه شماره ملی 325887XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادهاو عقود اسلامی به امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: گلنوش صمیمی راد به شماره ملی 324051XXXX به عنوان بازرس اصلی و سحر نوروزی به شماره ملی 324003XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ 950125XXXX71317 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی