اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2797

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/10/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/10/13

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/18:

این آگهی در تاریخ 13/10/83 به شماره 284190/41 صادر گردیده و به علت عدم مراجعه به روزنامه رسمی و طی تقاضای مورخ 15/10/92 مجددا جهت اعلام به روزنامه رسمی آگهی میشود. خلاصه اساسنامه و تقاضانامه شرکت فوق که در تاریخ 13/10/83 تحت شماره 2797 در این واحد به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، تولید و توزیع کالاهای فوق، راه اندازی سیستمهای مخابراتی، تاسیساتی، مشاوره فنی در کلیه امور فوق، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، انجام امور پیمانکاری و پروژه های شهرسازی، مشاوره در امور سرمایه گذاری های خارجی و داخلی و سایر امور مربوطه. 2 مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش بازار ونوس طبقه اول غرفه 118 NE صندوق پستی 353/3 میزان سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/2 ریال. 4 مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 مدیران شرکت: آقای اسماعیل عابدی حاجی آبادی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم زهرا عابدی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 1773023 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی