اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 47950

شناسه ملی: 14008076796

تاریخ ثبت: 1397/10/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/10/23

آدرس: استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز ، بخش مرکزی ، شهر تبریز ، ایل گلی ، خیابان 45 متری چای کنار ، خیابان شهید روحانی خیام ، پلاک 76 ، برج استار ، طبقه چهارم

کد پستی: 5166883356

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/10/23:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/23:

تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین تجارت آژند درتاریخ 23/10/1397 به شماره ثبت 47950 به شناسه ملی 140080XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور بازرگانی ، تجاری ، امور ساختمانی ، پشتیبانی ، تدارکات ، عملیات غیر صنعتی ، بازرسی فنی ، خدمات نمایشگاهی ، خدمات بهداشتی ، امور انرژی ، پتروشیمی و پالایشگاهی و تامین قطعات ، ساخت و ساز و تجهیز اماکن بزرگ تجاری دولتی و نیمه دولتی و خصوصی 1 -انجام امور بازرگانی از قبیل واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تهیه و توزیع اقلام مجاز تولید داخل و وارداتی ، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ، تامین و توزیع کالا در تمام مناطق آزاد تجاری ، صنعتی ، فنی و انرژی ، برگزاری نمایشگاههای تخصصی در داخل و خارج از کشور در زمینه تجاری ، صنعتی ، فنی و انرژی 2 - انجام خدمات اداری ، پشتیبانی فنی ، تدارکاتی از قبیل تعمیر ، نگهداری امور تاسیسات و ساختمان و ارایه سایر خدمات مورد نیاز شرکتها ، موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی. 3 - بازرسی فنی از قطعات ساخته شده و کالاهای وارداتی به منظور حصول اطمینان از کیفیت اجناس 4 - انجام هرگونه خدمات مورد نیاز مراکز تجاری 5 - انجام امور ساختمانی از قبیل ساخت و ساز و تجهیز اماکن بزرگ تجاری ، رفاهی ، خدماتی ، تفریحی ، اقامتی من جمله هتلها و انجام خدمات فنی و تعمیر و نگهداری و احداث ساختمانهای اداری ، تولیدی ، صنعتی ، بیمارستانها و مراکز بهداشتی و برج های مسکونی و انجام مشارکت و مدیریت پیمان پروژه های مراکز دولتی و نیمه دولتی و خصوصی 6 - انجام کارهای مربوط به خرید انرژی و مشتقات نفتی و تامین قطعات مربوطه 7 - انجام فعالیت در کلیه کشورهای خارجی و شهرستانهای داخل ایران ، صنعتی ، فنی و انرژی ، اعطای نمایندگی ، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی ، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی داخل کشور و بانکها و موسسات مالی خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز ، بخش مرکزی ، شهر تبریز، ایل گلی ، خیابان 45 متری چای کنار ، خیابان شهید روحانی(خیام) ، پلاک 76 ، برج استار ، طبقه چهارم کدپستی 516688XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 5000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 50000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 5000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 13474 مورخ 19/09/1397 نزد بانک ملت شعبه ملت میدان ساعت تبریز با کد 13474 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای هادی بنی آدم بارنجی به شماره ملی 136191XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن حاجی سالم به شماره ملی 137362XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین حاجی سالم به شماره ملی 137597XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای حسن بنی آدم بارنجی به شماره ملی 137800XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حسن روز نیک به شماره ملی 137991XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای فرزاد سفردوست به شماره ملی 150224XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار فجر آذربایجان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 971023XXXX71933 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی