اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2859

شناسه ملی: 10196002593

تاریخ ثبت: 1390/09/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/09/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/09/21:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 21/9/1390 تحت شماره 2859 و شناسه ملی 101960XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/9/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع و فرآورده های کشاورزی و دامی احیا اراضی وکشت نباتات علوفه ای و غلات درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیرمثمر احداث مزارع به منظور پرورش دام و طیور طراحی اجرا احداث و نگهداری انواع باغ گلخانه پارک و فضای سبز خرید و فروش وسایل و ادوات کشاورزی و دامپروری اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراج ذیصلاح 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر وارمین بلوار امام رضا(ع)جنب دفتر ثبت شماره 21 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای عبدالعظیم عرب سالاری به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای رسول عرب سالاری به سمت عضو هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای محمدجواد عرب سالاری به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ خانم سیده سکینه خراسانی به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ 5 ـ آقای عبدالعظیم عرب سالاری به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضا مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 7 ـ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی