اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 3167

شناسه ملی: 14006420053

تاریخ ثبت: 1395/09/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 5156835916

تاریخ تاسیس: 1395/09/28

آدرس: تبریز خیابان آزادی کوچه مهرگان نهم پلاک 51

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/28:

تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه سقای کربلای تبریز در تاریخ 28/09/1395 به شماره ثبت 3167 به شناسه ملی 140064XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. به استناد مجوز شماره 169372 مورخ 18/07/1395 فرمانداری شهرستان تبریز آگهی بلامانع است: موضوع: کمک به رفاه فردی و اجتماعی نیازمندان در تمامی زمینه ها و مساعدت ایشان در راستای توانمندی و خودکفایی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تبریز خیابان آزادی کوچه مهرگان نهم پلاک 51 کدپستی 515683XXXX اولین مدیران: احمد محسنی به شماره ملی 137474XXXX به سمت رییس هییت مدیره. ناصر ارسلانی سعید به شماره ملی 137934XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. فرهاد شیری با کد ملی 173921XXXX به سمت خزانه دار هییت مدیره. عیسی پورمحرم جقه به شماره ملی 137593XXXX به سمت عضو هییت مدیره. اکرم جیگاری به شماره ملی 137072XXXX به سمت عضو هییت مدیره. رعنا حسن زاده به شماره ملی 137603XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل. علی رستمی ایرانق به شماره ملی 137656XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل. عبدالستار ستاری به شماره ملی 182974XXXX (خارج از هییت مدیره) به سمت مدیرعامل. برای مدت 2 سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و اسناد و تعهدات مالی با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هییت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. بازرسان: حسین سیاری با کد ملی 170877XXXX به عنوان بازرس اصلی و علی شوکتی با کد ملی 137074XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. روزنامه عصرآزادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ش 950929XXXX74780 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی