اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 446182

شناسه ملی: 14003753544

تاریخ ثبت: 1392/09/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

کد پستی: 1684953816

آدرس: تصفیه تهران نارمک فرجام چهارراه ولیعصر کوچه باقری کوچه صالحی پلاک 114 طبقه 5

تاریخ تاسیس: 1392/09/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/09/11:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای مهرتاش سوری تویسرکانی کد ملی 005802XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.نشانی محل تصفیه تهران نارمک فرجام چهارراه ولیعصر کوچه باقری کوچه صالحی پلاک 114 طبقه 5 کدپستی: 168495XXXX می باشد. پ 981116XXXX13122 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - نارمک - خ فرجام - خ محمد باقری - کوچه صالحی پلاک 114 طبقه چهارم کد پستی 168495XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 950229XXXX80703 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ خیابان امیر آباد شمالی ـ خیابان شهید محمد شیخلر ششم ـ خیابان دکتر سیدحسین فاطمی ـ پلاک 128 ـ طبقه 3 واحد غربی کد پستی: 141567XXXX تغییر یافت و ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 940817XXXX21551 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/13:

ژرف پردازان مهر در تاریخ 11/9/92 به شماره ثبت 446182 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی 140037XXXX4 ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی، تولید، خرید، فروش، واردات، صادرات و توزیع نرم افزارهای غیررسانه ای و غیرآموزشی و غیرفرهنگی و غیرهنری اخذ تسهیلات ارزی و ریالی و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش سخت افزار و نرم افزار غیرفرهنگی و غیرهنری و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز رایانه ای و نصب و راه اندازی، ارتقا، پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش کلیه سیستم های کامپیوتری انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات آی تی طراحی نرم افزارهای غیررسانه ای غیرفرهنگی رایانه ای طراحی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای غیررسانه ای غیرفرهنگی رایانه ای به سفارش مشتری به جز فعالیت های فرهنگی و هنری مشاوره، نظارت و اجرای طرح های انفورماتیکی خرید، فروش، واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دستگاههای جانبی رایانه ای و قطعات و ملزومات سخت افزار رایانه و ارایه خدمات پشتیبانی فنی و تجهیزات سخت افزاری رایانه اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی اخذ و اعطا نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی کلیه فعالیتهای فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک فرجام چهارراه ولیعصر کوچه باقری کوچه صالحی پ 114 ط 5 کدپستی 168495XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا به قرار ذیل می باشد: مهرتاش سوری تویسرکانی به شماره ملی 005802XXXX دارای مبلغ 000/000/9 ریال عاطفه ناطقی به شماره ملی 007647XXXX دارای مبلغ 000/000/1 ریال اولین مدیران شرکت: مهرتاش سوری تویسرکانی به سمت مدیر عامل به شماره ملی 005802XXXX ساکن تهران نارمک فرجام چهارراه ولیعصر کوچه باقری کوچه صالحی پ 114 ط 5 به مدت نامحدود انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. پ 1744349 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی