اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/01/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/01/26

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/01/27:

نظر به ماده 8 آیین نامه ثبت موسسات غیرتجاری موسسه حقوقی تارا ملایر در تاریخ 26/1/86 تحت شماره 101 در این اداره ثبت گردید خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی میشود 1 نام موسسه: موسسه حقوقی تار ملایر 2 موضوع موسسه: وکالت و مشاوره حقوقی 3 تابعیت موسسه: ایرانی 4 مرکز اصلی موسسه: ملایر میدان امام ابتدای خیابان شهدا مجتمع تجاری امین طبقه دوم شماره 8/5 اسامی موسسین: خانم خیزران اکراقلی پور. 6 تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ ثبت بمدت دوسال. 7 مدیر و مدیران و اشخاصیکه درموسسه حق امضا دارند: مدیرموسسه خانم خیزران اکراقلی پور می باشد و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور با امضا نامبرده و مهر موسسه معتبر می باشد . 8 دارایی موسسه: مبلغ پانصد هزار ریال. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ملایر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی