اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 341676

شناسه ملی: 10103881959

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آدرس شرکت به: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله نازی آباد پل پیچ ـ کوچه وطن پرست ـ خیابان شهید حمید بدلی گیوی ـ پلاک 156 ـ طبقه همکف ـ واحد شرقی کدپستی 181479XXXX تغییر یافت. پ 970319XXXX57337 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی