اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 516756

شناسه ملی: 14007122334

تاریخ ثبت: 1396/07/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1638747161

آدرس: تصفیه تهران شهر تهران خیابان نظام الملک کوچه شهید حمید مسافری کوچه شهید علی ارغیانی پلاک 37 طبقه اول

تاریخ تاسیس: 1396/07/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/07/19:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای فرهاد دهقان علویق به کد ملی 006830XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران شهر تهران خیابان نظام الملک کوچه شهید حمید مسافری کوچه شهید علی ارغیانی پلاک 37 طبقه اول کدپستی 163874XXXX می باشد. پ 990123XXXX36781 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/19:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود آباد گستران طاها در تاریخ 19/07/1396 به شماره ثبت 516756 به شناسه ملی 140071XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری ساختمان از قبیل بازساری، مرمت، معماری، دکوراسیون داخلی، نقاشی یا رنگ کاری ادارات و شرکتها و یا منازل مسکونی، سفید کاری زیر سازی محیطی در داخل و خارج از ساختمان، اجرای سقفهای پیش ساخته و کناف و نصب کاغذ دیواری و اجرای دیوارهای کاذب، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ خواجه نظام الملک ـ کوچه شهید حمید مسافری ـ کوچه شهید علی ارغیانی ـ پلاک 37 ـ طبقه اول ـ کدپستی 163874XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1000000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد دهقان علویق به شماره ملی 001756XXXX دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقای فرهاد دهقان علویق به شماره ملی 006830XXXX دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمد دهقان علویق به شماره ملی 001756XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای فرهاد دهقان علویق به شماره ملی 006830XXXX به سمت رییس هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق عادی و اداری و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960719XXXX72403 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی