اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 805

شناسه ملی: 1400046057

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تاسیس شماره 6374 مورخ 14/7/90 شرکت مزبور آقای علی سنگونی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب صحیح می باشد که اشتباهاً مدیرعامل قید نگردیده که بدینوسیله اصلاح می گردد. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان آق قلا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی